ข้อมูลหน่วยงาน

ลำดับ ภาพ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ เบอร์มือถือ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร หน่วยงาน ตำแหน่ง ศูนย์
1 Bunta Wanthanee vanthanee@gmail.com 0802576559 029360999 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
2 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ pre_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่
3 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก psl_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
4 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ cmi_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
5 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย cri_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
6 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง smg_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
7 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน mhs_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน
8 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ubn_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
9 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร skn_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
10 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ srn_rrc@ricet.mail.go.t ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์
11 ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา nrm_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
12 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น kkn_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
13 ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี udn_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
14 ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ cpa_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
15 ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย nki_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย
16 ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี rbr_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี
17 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท cnt_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท
18 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ptt_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
19 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี pcr_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
20 ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี spr_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี
21 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง klg_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง
22 ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ccs_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา
23 ศูนย์วิจัยข้าวอยุธยา ayy_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวอยุธยา
24 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ptl_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
25 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ptn_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี
26 ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ kbi_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่
27 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช nsr_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
28 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ret_rrc@rice.mail.go.th ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด
29 ศูนย์เมล็ดพันธุขาวแพร่ pre_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
30 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก psl_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก
31 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ cmi_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
32 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา pyo_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา
33 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง lpg_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย
34 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย skt_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย
35 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร kpp_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร
36 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ nsw_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
37 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ubn_rsc@ricet.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี
38 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร skn_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
39 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ srn_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์
40 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา nrm_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
41 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น kkn_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
42 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี udn_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
43 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ret_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด
44 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ kls_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์
45 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี rbr_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
46 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี lbr_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี
47 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท cnt_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท
48 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี cbr_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี
49 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ptl_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
50 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ptn_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
51 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี stn_rsc@rice.mail.go.th ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
52 ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี lbr_rrc@rice.mail.go.th 0806996012 ศูนย์วิจัยข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี